خانه طراحان سام

اشتراک گذاشته شده با :

چاپخانه

تاریخچه چاپ پارچه
تاریخچه چاپ پارچه

تاریخچه چاپ پارچه چه چیزی است

هنر جمهوری اسلامی ایران درختی سابق است که ریشه در ژرفای خاک بیابان و شاخه تا بلندی البرز و سایه بر رمز مردمی دارااست که لینک و پیوند خویش با وی خیر بریده و خیر کاسته اند . مردمی که با هنر به عالم آمده و در کنار آن معاش می نمایند . چاپ پارچه تجسمی زنده از تمدن و هنر این مرز و بوم دارااست .

در ادوار متفاوت مورخ و آرم های تمدن عمیق و مالامال قدرتی است که خیر فقط علیه یورش اقوام متعدد پایداری کرده , بلکه توانسته فرهنگهای ناخواسته بیگانه را در خویش حل نموده و به آن سیمایی اهل ایران ببخشد .

براستی مردمان کشور‌ایران در رابطه هنر چه می دانند جز این‌که به حضور دایم آن در کنار خویش عادت کرده اند و به چه شکل میتوان برای مردمان درباره ی قضیه ای که که به آن آشنا می‌باشند سخن کرد .

برای تحقیقاتی که به ما داده شده بود به مرکز ها گوناگونی رفتیم تا بتوانیم جزء هنری که احتمال دارد که صرفا با نام آن آشنا هستیم شناختی بی نقص ,

که خیر شناختی سطحی داشته باشیم چون صنعت های دستی این میهن دارنده تنوع و ظرافتهای زیاد است که ما در پیچ و تاب ظرافتهای آن پیرو یافتن ناشناخته های این هنر قشنگ می باشیم تا منتخب از فرهنگ وتمدن جمهوری اسلامی ایران باستان را تداعی کنیم .

امید‌واریم با این عمل یا این که بنیانگذاران این هنر را زنده نگهداریم و برای ماندگاری این صنعت های در فرهنگ و تمدن جمهوری اسلامی ایران عملکرد کنیم .

چاپ پارچه و چاپ سنتی

ایجاد طرحهای رنگی ونقوش روی پارچه توسط باسمه یا این که قالب ظاهرا در سده چهارم بیش تر از مسیح در هند به وجود آمده است . در کارنامه های چینی مندرج شده‌است که پارچه های چاپی از سال ۱۴۰ پیش از مسیح از هند به چین آورده شد . در زبــان پارسی کلمه چیت در معنای پارچه های چاپی است واین واژه و کلمه اساسا هندی است . استرابوStrabo تاریخ رومی در اولی سالیان بعد از تولد مسیح متن است که در طول او پارچه های چاپی از هند به اسکندریه می رفت .

کشفیاتی که در اثرها باستانی مصر شده نشان میدهد که چیت تا سده چهاردهم به بازارهای آنجا وارد می شده‌است . در زمان ساسانیان چاپ روی پارچه در کشور ایران یافت وروشهای نوینی در تزیین پارچه های ابریشمی وکتانی وابریشمی اختراع شوید .

اول پارچه های چاپی در شمال اروپا از گورسنت کاســاریوس اهل آرلس St . Caesarius Arles ( در حـــدود ۵۴۳ میــلادی )

بدست آمده است . این پارچه ها به سبک شرقی تشکیل‌شده بود . بالاخره زمانی چاپ باسمه ای پارچه در اروپــــا مرسوم شد , روش آن با شرق فرق داشت .

چیتساز اروپای قرن ها وسطی یعنی از سده سیزدهم به سپس , ماده رنگی را که با چسب ویژه ای آمیخته کرده بود از قالبهای خویش به پارچه منتقل میکرد وفقط روی آن نقش می بست . از سمت دیگر چیت سازی مشرقی رنگهای حقیقی و واقعی که تمام الیاف وپود پارچه را رنگ می نماید به عمل میبرد .

چاپ عبارت است از رنگرزی در قسمتهایی از پارچه وفرق آن با رنگرزی این است که در رنگرزی تمام قسمتهای پارچه هم رنگ می شود اما در چاپ می توان با استعمال از یک یا این که چندین رنگ روی روی مورد سپید یا این که رنگ شده طرح دلخواه را به وجود آورد از حدود اوایل قرن هفتم هجری قمری ومزمان با یورش مغولها یه کشور ایران روش یافتند ودر قبل اصفهان , شیراز ,

بروجرد , همدان , رشت , کاشان , نخجوان , یزد , سمنان , گناباد , نجف آباد , روستاهای فارسان , گزبرخوار , خورزرق , برخوار , لنجان , سبره و… جزء مرکزها اصلی قلمکــار به شمار ممی رفتند واز حیث اهمیت پارچه های قلمکار بروجردی در مرتبه اولیه قرار داشته است . .

قلمکاری روی پارچه

قلمکار به نوعی پارچه چاپ شده بوسیله قالبهای چوبی خوی می شود ووجه را از شیوه ایجاد آغازین خویش وام گرفته وهم این‌که به نحوی گسترده در اصفهان وبه شکلی محدودتر در شهر مشهد مقدس ودامغان هنوز رونق ورواجی داراست

شیوه ابتدایی قلمکار صورت بوده که از ابتدا با خودکار روی پارچه های پنبه ای ( واحتمالا ابریشمی ) طرحهای متبوع را نگارگری نموده وسپس با مواد شیمیایی ویژه ای نسبت به تسبیت رنگها اقلام می کرده اند .

لکن به دلیل نبود هماهنگی ضروری در میان نقوش ونیز از‌آنجا که این عمل نیازمند سپری کردن وقت فراوانی بود تکامل تدریجی قلمکار سازی منجر شد تا برای دسترسی به ایجاد بیشتر ونیز ساخت هماهنگی ویکنواختی نقوش به کار گیری از مهرهای چوبی جایگزین به کار گیری از خودکار می شود وجهت مهیا داخل شدن

قابلیت و امکان به کارگیری همگانی از پارچه های قلمکار هایی بر روی کتان , چلوار , کرباس وسایر اشکال پارچه هم اشاعه یابد وتحقیقا می توان مسافت ی اوایل قرن دهم هجری قمری ( حدود ۱۵۰۲ میلادی ) تا وسط قرن دوازدهم هجری قمری ( حدود ۱۷۲۲ میلادی ) از نقط ی اوج قلمکار سازی وروز فعالیت اعتلای هنر وصنعت قلمکار سازان مرز و بوم به اکانت آورد . چه آنکه در مسافت سالیان یاد شده نسبتاً عمده مردمان مرز و بوم مصرف کننده

پارچه های قلمکار بودند وضمن به کار گیری از این پارچه جهت تهیه و تنظیم اشکال پوشاک تحت عنوان پرده سفره , پوش , سجاده , رویکرد لحاف , بقچه , سوزنی گرمابه , قطیغه , راه و روش پشتی , دستمال وکتیبه هایی برای تزئین مجالس عزاداری هم از آن به کار گیری می کردند وبخشی از محصول ها هم به خــــارج از میهن صــــــادر می شود

روز جاری سه روش که می توان جدا جدا وبا تواما به عمل موفقیت موجود هست :

باسمه عمل روی پارچه را , با آمیخته ای از خمیر کتیرا ویــا موم , مهر ( باسمه ) می‌زند . سپس پارچه را رنگ می‌زند ; نصیب مهر شده آن سپید وبدون رنگ میماند . آن گاه این مهر را می شویند وبا رنگ دیگر همین عمل را تکرار می نمایند , گهگاه رنگها , گزیده روی نیز قرار می‌گیرند بنابراین نقشهای گوناگونی پدید می‌آید . این روش در کشور ایران همگانی بوده وهنوز نیز برای برخی از طرحها از آن به کارگیری می نمایند .

باسمه عمل , دندانه رنگ نظیر زاج , کات یا این که صمغ گیاهی روی پارچه میزند . زمانی پارچه را با بعضا از مواد رنگ نمایند رنگ روی این نصیب از مهر اثر کرده وثابت می شود و زمانی پارچه را بشویند رنگ قسمتهای دیگر شسته شده واز در میان می‌رود تنها این نصیب باقی می‌ماند . این روش مهم‌ترین روشهاست وتا روز جاری نیز به باعث دو رنگی که ضمن چاپ چیت باقی میماند در جمهوری اسلامی ایران موسوم است .

باسمه عمل رنگ را مستقیما روی پارچه مهر ( باسمه ) می نماید . کمی از رنگهای دیر باز را می شود به این چنین به فعالیت موفقیت , وهمچنین تنی چند از رنگهای تصنعی روز جاری را هم می توان مستقیما به فعالیت موفقیت وپیشه ور اهل ایران این مدل رنگها را برای دو رنگ دیگر به عمل میبرد .

بیشتر چیتسازان کشور‌ایران قالبساز استخدام می نمایند ویا با قالبسازها که قالب را برای هر نقش تعمیر وآماده می نمایند همیاری دارا هستند .

روشی که امروزه بیشتر چیتسازان ( قلمکارا سازان ) اصفهان , کاشان و یزد به فعالیت می‌برند باسمه چهار رنگ نامیده می شود . نقشه را به توجه به قطعاتی تقسیم می نمایند مانند قطعه اواسط , لبه , کناره وغیره , تا این که قلمکار بتواند میزان قالبها را کوچک بگیرد . وچون تمام قسمتها به چهار رنگ مشکی , قرمز‌رنگ . آبی رنگ و رنگ زرد می شود برای هر بخشی بایستی چهار قالب صحیح شود .

چاپ دیجیتال چیست؟
چاپ دیجیتال چیست؟

از دیرباز تاکنون، سیستم‌های چاپ تصاویر، تحولات زیادی داشته است. چاپ‌ سربی، فلزی، سنگی، ژلاتینی، افست، دیجیتال و غیره از انواع چاپ‌ محسوب می‌شوند. ما در این محتوا از خانه طراحان سام، قصد داریم درباره چاپ دیجیتال به عنوان یکی از جدید‌ترین تکنولوژی‌های چاپ، اطلاعاتی را ارائه کنیم.
در دهه‌های گذشته برای چاپ تصاویر در تیراژ بالا از افست یا لیتوگرافی استفاده می‌شد؛ که از کیفیت و امکانات محدودی برخوردار بود؛ اما در سال‌های اخیر پیشرفت تکنولوژی، در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت چاپ، تغییرات اساسی ایجاد کرده است.
چاپ دیجیتال، تازه‌ترین روش برای تبدیل تصاویر دیجیتال و با کیفیت به محصولات چاپی است. معمولا از این سیستم، برای تیراژ‌های پایین استفاده می‌شود. در ادامه به مزایای چاپ دیجیتال، کاربرد‌های آن، فرآیند، ابعاد و انواع چاپ دیجیتال می‌پردازیم.
مزایای چاپ دیجیتال
هزینه چاپ دیجیتال، در قیاس با چاپ افست بسیار زیاد است اما استفاده از سیستم دیجیتال، در تیراژ پایین بسیار مقرون به صرفه می‌باشد. در این سیستم، هزینه چاپ هر صفحه ثابت بوده و با افزایش تعداد تغییر نمی‌کند.
•سرعت چاپ در سیستم دیجیتال بسیار زیاد است.
•در سیستم‌ افست امکان تغییر داده‌ها وجود نداشت اما در سیستم دیجیتال، شما می‌توانید به راحتی بخشی از داده‌ها را تغییر دهید.
•کار با دستگاه‌های قدیمی چاپ مانند افست، گراور و فلکسو به دلیل اینکه باید در هنگام چاپ، نسبت به کمرنگی یا پر رنگی تصاویر تصمیم‌گیری می‌شد دارای حساسیت بالایی بود. از این جهت کار با این دستگاه‌ها نیازمند استخدام یک اپراتور مجرب بود. درصورتی که کار با دستگاه چاپ دیجیتال، نیازمند توانایی و تجربه خاصی نیست. در چاپ دیجیتال تصمیم‌گیری درباره رنگ تصاویر در مرحله آماده‌سازی و قبل از چاپ صورت می‌گیرد که این مسئله سبب صرفه‌جویی در به کارگیری نیروی انسانی می‌شود.
در سیستم چاپ دیجیتال پرینتر مستقیما به رایانه متصل می‌شود و داده‌ها را مستقیما از رایانه دریافت کرده و چاپ می‌کند. چاپگر‌های لیزری و جوهر افشان جزء رایج‌ترین دستگاه‌های چاپ دیجیتال محسوب می‌شوند. در این سیستم تونر، به شکل یک لایه نازک روی سطح چاپی قرار می‌گیرد ولی در سطح چاپی نفوذ نمی‌کند. در مرحله بعد، با استفاده از مواد پوششی و با تابش اشعه UV یا فرآیند‌های حرارتی، اقدام به تثبیت رنگ‌ها می‌‌نمایند.
در چاپ دیجیتال سطح چاپی می‌تواند هریک از این موارد باشد: کاغذ، کنواس، کاغذ عکاسی، فوم برد، بوم، پارچه، چوب، شیشه و سنگ.
کاربرد‌های چاپ دیجیتال
•درگذشته برای چاپ تصاویر از واسطه‌های چاپی استفاده می‌شد و پس از شروع فرآیند چاپ، امکان تغییر در آن وجود نداشت. اما امروزه، در سیستم چاپ دیجیتال، این محمل‌ها حذف شده است. به همین سبب در چاپ هر نسخه، امکان تغییر اطلاعات درج ‌شده وجود دارد. با حذف محمل‌های چاپ، افزون بر هزینه، در زمان آماده‌سازی نیز صرفه‌جویی می‌شود.
•تهیه نمونه: در چاپ دیجیتال خبری از پلیت‌ها نیست. از آنجا که چاپگر‌ مستقیما داده‌ها را از رایانه، روی سطح چاپی منتقل می‌کند. این ویژگی، امکان کالیبراسیون یا درجه‌بندی چاپگر و تهیه یک نمونه برای متقاضی را ایجاد می‌کند.
•چاپ شخصی: همانطور که در موارد بالا ذکر شد چاپ دیجیتال امکان چاپ، در تیراژ محدود را برای متقاضی ایجاد می‌کند. به همین جهت این امکان برای متقاضی وجود دارد تا از سطوح چاپی متفاوت یا طرح‌های متفاوت درنسخ دیگر استفاده کند. به عنوان مثال برای سفارش کارت پرسنلی، می‌توان از طرح‌های متنوع یا سطوح چاپی متفاوت استفاده کرد.
فرآیند چاپ دیجیتال

فرآیند چاپ دیجیتال


اطلاعات مربوط به چاپ تصاویر، از طریق رایانه و در قالب یک رشته بیت به چاپگر ارسال می‌شود. در واقع پایه و اساس چاپ دیجیتال، یک تصویر شطرنجی یا اصطلاحا یک بیت مپ است؛ که داده‌ها را از طریق رایانه به چاپگر منتقل می‌کند.
ابعاد سطح چاپی در چاپ دیجیتال
چاپ دیجیتال براساس ابعاد به سه گونه متوسط، بزرگ و عریض تقسیم می‌شود.
چاپ دیجیتال متوسط (Medium Format): سفارشات مربوط به بروشور، عکس، کارت ویزیت، لیبل، کاتالوگ، لفاف‌های بسته‌بندی و چاپ روی سطوح مختلف در ابعاد ۳۳ × ۴۸ یا A3 چاپ می‌شود. چاپ این سفارشات با چاپگر‌های لیزری، جوهرافشان و نوری انجام می‌شود.
چاپ‌ دیجیتال بزرگ (Large Format): پوستر‌ها و سفارشاتی که حداکثر دارای عرض ۱۵۰ سانتی‌متر می‌باشد و در فضا‌های داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ در ابعاد بزرگتر از A3 تا عرض ۱۵۰ سانتی‌متر چاپ می‌شود. در چاپ این سفارشات، از چاپگر‌های دیجیتال نوری یا جوهرافشان و لیزری استفاده می‌شود.
چاپ دیجیتال عریض (Wide Format): سفارشاتی که در این ابعاد چاپ می‌شود عموما در محیط‌های باز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل در سطح چاپی این سفارشات از موادی استفاده می‌شود که در مقابل عوامل محیطی مانند آب و نور خورشید مقاوم باشد. فرمت عریض، دارای حداقل ۱۵۰ سانتی‌متر و حداکثر ۵۰۰ سانتی‌متر عرض است.
انواع چاپ دیجیتال
چاپ دیجیتال، به لحاظ روش تکنولوژی مورد استفاده به 7 دسته ذیل تقسیم می‌شود:
۱. روش چاپ دیجیتال نوری
۲. روش چاپ حرارتی
۳. روش تصعید رنگ
۴. روش چاپ
۵. روش چاپ جوهرافشان
۶. روش چاپ الکتروفوتوگرافی (جامد پودری، مایع)
۷. مارکر لیزری
۱. روش چاپ دیجیتال نوری

چاپ دیجیتال نوری


یکی از پرکاربردترین روش‌های چاپ دیجیتال می‌باشد. در این روش با استفاده از تابش نور، تصاویر را روی کاغذ‌های حساس به نور (کاغذ عکاسی) چاپ کرده و در مرحله بعد تثبیت می‌نمایند. کیفیت تصاویر در این روش، بسیار بالاست. یکی از مشکلات این روش، دو مرحله‌ای بودن آن می‌باشد. البته امروزه این مشکل، با وجود دستگا‌ه‌های اتوماتیک، حل شده است. در دهه‌های گذشته Photo Lab یا دستگا‌ه‌ دیجیتال نوری، جایگاه ویژه‌ای در لابراتوار‌های عکاسی دارا بود.
۲. روش چاپ حرارتی
در سیستم چاپ حرارتی، با ایجاد گرمای شدید به وسیله ماتریس‌های حرارتی یا لیزر و دیگر واکنش‌های شیمیایی، رنگ و تصویر را روی کاغذ‌های حساس به حرارت چاپ می‌کنند. از این روش برای چاپ تصاویر تک رنگ استفاده می‌شود. البته امروزه استفاده از این روش، تقریبا منسوخ شده است.
۳. روش تصعید رنگ
در واقع سیستم تصعید رنگ، شبیه روش حرارتی می‌باشد. در این سیستم، ابتدا رنگ‌ها روی سلفون قرار می‌گیرد و سپس با استفاده از پرتوهای رنگی مانند ماتریس‌های حرارتی رنگ‌ها، از روی سلفون بخار شده و روی کاغذ ثبت می‌شود. تصاویر چاپ شده به این روش، از کیفیت بالایی برخوردار است. در دهه‌های گذشته از این روش برای چاپ پوستر‌های تبلیغاتی استفاده می‌شد. قیمت پایین این دستگاه سبب ‌شده تا در بسیاری از لابراتوار‌های عکاسی از این چاپگر‌ استفاده شود. اما مواد مصرفی این دستگاه مانند سلفون‌های رنگی دارای قیمت بالایی است که سبب می‌شود استفاده از آن، مقرون به صرفه نباشد.
۴. روش چاپ
دستگاه‌‌های سیستم چاپ کاملا مشابه چاپگر‌های افست است و تنها تفاوت آن‌ها در استفاده از محمل‌های چاپی می‌باشد. محمل‌ چاپی یا پلیت از ابتدا داخل این چاپگر‌ها تعبیه شده است. در این شیوه چاپ، داده‌ها به شکل یک فایل کامپیوتری از رایانه به چاپگر منتقل شده و کل پروسه چاپ به صورت کاملا اتوماتیک انجام می‌شود. این ماشین ‌آلات Direct Imaging نام دارد و به اختصار به نام DI شناخته می‌شود. استفاده از این روش برای چاپ صفحات در تیراژ بالا، برخلاف سایر سیستم‌های چاپ دیجیتال، بسیار مقرون به صرفه است. اما همچنان امکان چاپ اطلاعات متغیر در این سیستم وجود ندارد.
۵. روش چاپ جوهرافشان
در روش جوهرافشان، داده‌های دیجیتال به صورت مستقیم و به وسیله مرکب‌های مایع روی سطوح چاپی منتقل می‌شوند. در این سیستم چاپگر مرکب مایع را به صورت مستقیم از هد بر روی کاغذ انتقال می‌دهد. در سیستم جوهرافشان، به دلیل عدم استفاده از محمل میانی، تاثیر عوامل محیطی بر کیفیت چاپ به حداقل می‌رسد. نازل رنگ‌پاش این چاپگر، کاملا دیجیتالی بوده و فقط از دو فرمان مثبت و منفی به معنای پاشیدن یا نپاشیدن رنگ پیروی می‌کند. تنوع در ابعاد دستگاه‌های چاپی که از سیستم جوهرافشان پیروی می‌کنند از پرینتر‌های رومیزی آغاز و تا دستگاه‌های با عرض پنج متر را در برمی‌گیرد. مهمترین سیستم‌های چاپ دیجیتال، شامل سیستم جوهرافشان با امکان پاشیدن تونر براساس تقاضا (Drop on Demand) و پیوسته ((Continues tone می‌باشد. قطعا سیستم جوهرافشان، با کیفیت‌ترین، رایج‌ترین و اصیل‌ترین روش چاپ دیجیتال محسوب می‌شود.
۶. روش چاپ الکتروفتوگرافی ( مرکب جامد پودری، مایع)

چاپ الکتروفتوگرافی


سیستم الکتروفتوگرافی به دو نوع مرکب جامد پودری یا تونری و مایع یا دیجیتال مرکبی تقسیم می‌شود.
۱-۶. تونری: در این روش، از طریق شعاع نور لیزر، مرکب‌های پودری که تونر نام دارد باردار شده و با ذوب شدن این تونرها، تصاویر روی کاغذ نقش می‌بندد. سرعت چاپ تصاویر، در روش تونری بیشتر از روش جوهرافشان است. البته این روش، به دلیل وجود واسطه بین مخزن رنگ و سطح چاپی جزء تکنولوژی دیجیتال محسوب نمی‌شود.
۲-۶. دیجیتال مرکبی: در این سیستم به جای استفاده از مرکب‌های پودری، از مرکب‌های رنگی مایع استفاده می‌شود. اما محدودیت‌های این چاپگر سبب شده تا کمتر مورد توجه قرار بگیرد.
•یکی از این محدویت‌‌ها فناوری‌ پیچیده به کار رفته در این دستگاه است که تا سالها فقط در اختیار شرکت Indigo بود.
•دومین محدودیت این چاپگر، ابعاد سطح چاپی است که تنها ابعاد ارائه شده در این دستگاه، سطح چاپی A3 می‌باشد.
•سومین مورد قیمت بالای این چاپگر است.
۷. روش چاپ مارکر لیزری
این روش، بیشتر در صنایع تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش به وسیله اشعه لیزر و با ایجاد حرارت و سوزاندن، تصاویر مورد نظر را روی محصول درج می‌کنند.
امیدواریم با مطالعه این مطلب، توانسته باشیم اطلاعات مفیدی درباره چاپ دیجیتال در اختیار شما قرار دهیم.

منبع: چاپخانه دیجیتال

چاپ و خدمات پس از آن چیست؟

شرکت خانه طراحان سام آمادگی خود را جهت چاپ هر گونه بنر، فلکس، پارچه، کاغذ دیواری، استیکر، مش، سولیت، بک لایت، فتوگلاسه، گلاسه، عکس، ترنسپرنت، بوم، متالایز، پلات لمینت، شاسی، فوم برد، لیبل، کارت ویزیت، کارت دعوت، ست اداری، کاتالوگ، بروشور، پوستر، تگ، تراکت، بولتن، برش دیجیتال، حکاکی، ساخت تندیس، ساخت انواع سازه های تبلیغاتی و چاپ مستقیم روی اجسام سخت و انواع متریالها در ابعاد مختلف و با کیفیت عالی و همچنین پذیرش کلیه سفارشات در این موارد را اعلام می دارد.

امید است با توجه به توانمندی شرکت و حسن سابقه ی آن بتوانیم نظر مدیران محترم دفاتر فنی را در این رابطه در سطح مطلوب جلب نمائیم.

دستگاههای که خانه طراحان سام استفاده میکند به شرح زیر می باشد:

دارنده اولین نسل چاپ فضای باز، با کیفیتی بالاتر از ماشینهای چاپ فضای بسته با DPI 1440


دستگاه EPSON GS6000:

 • عدم وجود بوی نامطبوع پس از چاپ
 • چاپ بر روی فلکس، بنر، پارچه، لوردراپه، شید و مش های تبلیغاتی
 • چاپ بر روی پی وی سی، رول آپ و پاپ آپ بدون نیاز به لمینیت
 • چاپ بر روی بک لایت با گارانتی جوهر 3 ساله
 • چاپ بر روی استیکر و انواع کاغذهای دیواری با قابلیت شستشو
 • چاپ بر روی بوم جهت تابلوهای نقاشی
 • چاپ بر روی شبرنگ جهت علائم اخطار

دستگاه  JETI 5000&3300 :

اولین دارنده دستگاه عرض 5 متر در ایران و دارنده دو دستگاه چاپ JETI

چاپ روی متریالهای مختلفی مانند بنر، فلکس، مش، استیکر و ...

دستگاه KONIKAMINOLTALD-6500 :

 • استفاده از تونر EA که باعث از بین رفتن خط روغن روی چاپ می شود
 • چاپ تا گرماژ 300 گرم روی انواع کاغذ (گلاسه، کتان و ...)
 • خروجی چاپ از نرم افزارهای گرافیکی و اتوکد تا ابعاد 33*48 cm
 • چاپ با سرعت 65 برگ در دقیقه و استفاده از ریپ حرفه ای PR6500
 • استفاده از سیستم  Color Management

دستگاه DUPLO DC-645

 • دستگاه برش و خط تا دیجیتال مجهز به سنسور CCD جهت تشخیص موقعیت چاپ
 • حداکثر کاغذ ورودی 65*32 از 100 گرم تا 350 گرم و مجهز به 4 برش روتاری در طول و امکان 15 برش 10 خط تا در عرض

دستگاه LAMINATING

در مجموعه خانه طراحان سام با انواع لمینت های سرد و گرم و در سه نوع مات، براق و بافت دار می توانید پوستر های خود را از لک و یا از بین رفتن محافظت نمائید.

لمینیت های فوق جهت مقاوم سازی در مقابل تاخوردگی، رنگ رفتگی و ... تا عرض 150 cm با امکان لمینیت تا ضخامت های مختلف و با طرح های مختلف می باشد.

همچنین این مجموعه با بهتر جلوه دادن مربوط به کار هنرمندان و مهندسان معمار و کاربران، نصب چاپ بر روی شاسی های متفاوت را انجام خواهد داد. همچنین شاسی هایی نظیر فوم برد، MDF3mm و شاسی 2cm را میتوان مورد استفاده قرار داد.

دستگاه EBA-550

 • دستگاه برش حرفه ای با قابلیت برنامه ریزی و قدرت و دقت بالا تا 2/0 میلی متر
 • دهنه کارگیر cm 52 بطول cm 57
 • مجهز به تشخیص لیزری محل فرود تیغ

دستگاه INDOOR PRINTING

مجموعه خانه طراحان سام با وجود دو دستگاه پلاتر HP5000 6 رنگ و با در اختیار داشتن انواع RIP های قدرتمند، وضوح تصویر و رنگ واقعی را برای شما به ارمغان می آورد. این دستگاهها در سایز 60 اینچ و 42 اینچ موجود می باشد و چاپ بر روی انواع کاغذها مانند: کتد، فتوگلاسه، بک لایت، بوم و ترانسپرنت را انجام خواهد داد.


منبع: چاپ دیجیتال خانه طراحان سام