خانه طراحان سام

اشتراک گذاشته شده با :

چاپ پارچه

تاریخچه چاپ پارچه
تاریخچه چاپ پارچه

تاریخچه چاپ پارچه چه چیزی است

هنر جمهوری اسلامی ایران درختی سابق است که ریشه در ژرفای خاک بیابان و شاخه تا بلندی البرز و سایه بر رمز مردمی دارااست که لینک و پیوند خویش با وی خیر بریده و خیر کاسته اند . مردمی که با هنر به عالم آمده و در کنار آن معاش می نمایند . چاپ پارچه تجسمی زنده از تمدن و هنر این مرز و بوم دارااست .

در ادوار متفاوت مورخ و آرم های تمدن عمیق و مالامال قدرتی است که خیر فقط علیه یورش اقوام متعدد پایداری کرده , بلکه توانسته فرهنگهای ناخواسته بیگانه را در خویش حل نموده و به آن سیمایی اهل ایران ببخشد .

براستی مردمان کشور‌ایران در رابطه هنر چه می دانند جز این‌که به حضور دایم آن در کنار خویش عادت کرده اند و به چه شکل میتوان برای مردمان درباره ی قضیه ای که که به آن آشنا می‌باشند سخن کرد .

برای تحقیقاتی که به ما داده شده بود به مرکز ها گوناگونی رفتیم تا بتوانیم جزء هنری که احتمال دارد که صرفا با نام آن آشنا هستیم شناختی بی نقص ,

که خیر شناختی سطحی داشته باشیم چون صنعت های دستی این میهن دارنده تنوع و ظرافتهای زیاد است که ما در پیچ و تاب ظرافتهای آن پیرو یافتن ناشناخته های این هنر قشنگ می باشیم تا منتخب از فرهنگ وتمدن جمهوری اسلامی ایران باستان را تداعی کنیم .

امید‌واریم با این عمل یا این که بنیانگذاران این هنر را زنده نگهداریم و برای ماندگاری این صنعت های در فرهنگ و تمدن جمهوری اسلامی ایران عملکرد کنیم .

چاپ پارچه و چاپ سنتی

ایجاد طرحهای رنگی ونقوش روی پارچه توسط باسمه یا این که قالب ظاهرا در سده چهارم بیش تر از مسیح در هند به وجود آمده است . در کارنامه های چینی مندرج شده‌است که پارچه های چاپی از سال ۱۴۰ پیش از مسیح از هند به چین آورده شد . در زبــان پارسی کلمه چیت در معنای پارچه های چاپی است واین واژه و کلمه اساسا هندی است . استرابوStrabo تاریخ رومی در اولی سالیان بعد از تولد مسیح متن است که در طول او پارچه های چاپی از هند به اسکندریه می رفت .

کشفیاتی که در اثرها باستانی مصر شده نشان میدهد که چیت تا سده چهاردهم به بازارهای آنجا وارد می شده‌است . در زمان ساسانیان چاپ روی پارچه در کشور ایران یافت وروشهای نوینی در تزیین پارچه های ابریشمی وکتانی وابریشمی اختراع شوید .

اول پارچه های چاپی در شمال اروپا از گورسنت کاســاریوس اهل آرلس St . Caesarius Arles ( در حـــدود ۵۴۳ میــلادی )

بدست آمده است . این پارچه ها به سبک شرقی تشکیل‌شده بود . بالاخره زمانی چاپ باسمه ای پارچه در اروپــــا مرسوم شد , روش آن با شرق فرق داشت .

چیتساز اروپای قرن ها وسطی یعنی از سده سیزدهم به سپس , ماده رنگی را که با چسب ویژه ای آمیخته کرده بود از قالبهای خویش به پارچه منتقل میکرد وفقط روی آن نقش می بست . از سمت دیگر چیت سازی مشرقی رنگهای حقیقی و واقعی که تمام الیاف وپود پارچه را رنگ می نماید به عمل میبرد .

چاپ عبارت است از رنگرزی در قسمتهایی از پارچه وفرق آن با رنگرزی این است که در رنگرزی تمام قسمتهای پارچه هم رنگ می شود اما در چاپ می توان با استعمال از یک یا این که چندین رنگ روی روی مورد سپید یا این که رنگ شده طرح دلخواه را به وجود آورد از حدود اوایل قرن هفتم هجری قمری ومزمان با یورش مغولها یه کشور ایران روش یافتند ودر قبل اصفهان , شیراز ,

بروجرد , همدان , رشت , کاشان , نخجوان , یزد , سمنان , گناباد , نجف آباد , روستاهای فارسان , گزبرخوار , خورزرق , برخوار , لنجان , سبره و… جزء مرکزها اصلی قلمکــار به شمار ممی رفتند واز حیث اهمیت پارچه های قلمکار بروجردی در مرتبه اولیه قرار داشته است . .

قلمکاری روی پارچه

قلمکار به نوعی پارچه چاپ شده بوسیله قالبهای چوبی خوی می شود ووجه را از شیوه ایجاد آغازین خویش وام گرفته وهم این‌که به نحوی گسترده در اصفهان وبه شکلی محدودتر در شهر مشهد مقدس ودامغان هنوز رونق ورواجی داراست

شیوه ابتدایی قلمکار صورت بوده که از ابتدا با خودکار روی پارچه های پنبه ای ( واحتمالا ابریشمی ) طرحهای متبوع را نگارگری نموده وسپس با مواد شیمیایی ویژه ای نسبت به تسبیت رنگها اقلام می کرده اند .

لکن به دلیل نبود هماهنگی ضروری در میان نقوش ونیز از‌آنجا که این عمل نیازمند سپری کردن وقت فراوانی بود تکامل تدریجی قلمکار سازی منجر شد تا برای دسترسی به ایجاد بیشتر ونیز ساخت هماهنگی ویکنواختی نقوش به کار گیری از مهرهای چوبی جایگزین به کار گیری از خودکار می شود وجهت مهیا داخل شدن

قابلیت و امکان به کارگیری همگانی از پارچه های قلمکار هایی بر روی کتان , چلوار , کرباس وسایر اشکال پارچه هم اشاعه یابد وتحقیقا می توان مسافت ی اوایل قرن دهم هجری قمری ( حدود ۱۵۰۲ میلادی ) تا وسط قرن دوازدهم هجری قمری ( حدود ۱۷۲۲ میلادی ) از نقط ی اوج قلمکار سازی وروز فعالیت اعتلای هنر وصنعت قلمکار سازان مرز و بوم به اکانت آورد . چه آنکه در مسافت سالیان یاد شده نسبتاً عمده مردمان مرز و بوم مصرف کننده

پارچه های قلمکار بودند وضمن به کار گیری از این پارچه جهت تهیه و تنظیم اشکال پوشاک تحت عنوان پرده سفره , پوش , سجاده , رویکرد لحاف , بقچه , سوزنی گرمابه , قطیغه , راه و روش پشتی , دستمال وکتیبه هایی برای تزئین مجالس عزاداری هم از آن به کار گیری می کردند وبخشی از محصول ها هم به خــــارج از میهن صــــــادر می شود

روز جاری سه روش که می توان جدا جدا وبا تواما به عمل موفقیت موجود هست :

باسمه عمل روی پارچه را , با آمیخته ای از خمیر کتیرا ویــا موم , مهر ( باسمه ) می‌زند . سپس پارچه را رنگ می‌زند ; نصیب مهر شده آن سپید وبدون رنگ میماند . آن گاه این مهر را می شویند وبا رنگ دیگر همین عمل را تکرار می نمایند , گهگاه رنگها , گزیده روی نیز قرار می‌گیرند بنابراین نقشهای گوناگونی پدید می‌آید . این روش در کشور ایران همگانی بوده وهنوز نیز برای برخی از طرحها از آن به کارگیری می نمایند .

باسمه عمل , دندانه رنگ نظیر زاج , کات یا این که صمغ گیاهی روی پارچه میزند . زمانی پارچه را با بعضا از مواد رنگ نمایند رنگ روی این نصیب از مهر اثر کرده وثابت می شود و زمانی پارچه را بشویند رنگ قسمتهای دیگر شسته شده واز در میان می‌رود تنها این نصیب باقی می‌ماند . این روش مهم‌ترین روشهاست وتا روز جاری نیز به باعث دو رنگی که ضمن چاپ چیت باقی میماند در جمهوری اسلامی ایران موسوم است .

باسمه عمل رنگ را مستقیما روی پارچه مهر ( باسمه ) می نماید . کمی از رنگهای دیر باز را می شود به این چنین به فعالیت موفقیت , وهمچنین تنی چند از رنگهای تصنعی روز جاری را هم می توان مستقیما به فعالیت موفقیت وپیشه ور اهل ایران این مدل رنگها را برای دو رنگ دیگر به عمل میبرد .

بیشتر چیتسازان کشور‌ایران قالبساز استخدام می نمایند ویا با قالبسازها که قالب را برای هر نقش تعمیر وآماده می نمایند همیاری دارا هستند .

روشی که امروزه بیشتر چیتسازان ( قلمکارا سازان ) اصفهان , کاشان و یزد به فعالیت می‌برند باسمه چهار رنگ نامیده می شود . نقشه را به توجه به قطعاتی تقسیم می نمایند مانند قطعه اواسط , لبه , کناره وغیره , تا این که قلمکار بتواند میزان قالبها را کوچک بگیرد . وچون تمام قسمتها به چهار رنگ مشکی , قرمز‌رنگ . آبی رنگ و رنگ زرد می شود برای هر بخشی بایستی چهار قالب صحیح شود .

چاپ روی پارچه و کاربرد آن
چاپ روی پارچه و کاربرد آن

چاپ روی پارچه چیست؟

نیاز بشر به تنوع در نوع پوشش و دکوراسیون داخلی همیشه وی را به فکرهای تازه وادار کرده است. چاپ پارچه به صورت چاپ دیجیتال برای دیزاین داخلی یا برای تنوع بخشیدن به لباس های ما سبب شده است به این حرفه بسیار بیشتر از گذشته توجه شود. در ابتدایی ترین نوع چاپ شاید به قلمکاری روی پارچه های چینی بتوان اشاره کرد که عموما به منظور دکوراسیون داخلی مورد استفاده قرار می گرفت. در مطلب پیش رو سعی برآن داریم شما را با مزایای چاپ پارچه آشنا کنیم. چاپ روی پارچه و چاپ دیجیتال پارچه یکی از کارهای جدید به شمار می رود. قیمت چاپ پارچه و انواع چاپ پارچه نسبت به گذشته با کیفیت تر و ارزان تر شده است.

چاپ روی پارچه

چاپ روی پارچه به صورت چاپ دیجیتالی تلفیقی از هنر شیمیایی و میکانیکی است؛ یعنی دستگاه های که به منظور چاپ پارچه استفاده می شود به راحتی رنگ را از روی دستگاه به روی پارچه منتقل می کند. این هنر برای اولین بار درکشور چین اختراع شد. بابهره گیری از غلطک های چوبی فرایند رنگ ریزی بر روی پارچه صورت می گرفت. تنوع طلبی بشر سبب شد این هنر روز به روز پیشرفت داشته باشد و امروز به راحتی شاهد چاپ با دستگاهای پیشرفته و به روز هستیم. چاپ روی پارچه و چاپ دیجیتالی کارهای مربوط به چاپ را بسیار نسبت به گذشته ساده کرده است. قیمت چاپ پارچه و انواع چاپ پارچه این مهم را برای شما فراهم ساخته است که با کمترین هزینه به خواسته خود برسید.

چاپ دیجیتال پارچه

در چاپ دیجیتال پارچه به صورت چاپ دیجیتال همان طور که از نامش مشخص است تمام فرایند رنگ رزی از صفر تا صد به صورت اتوماتیکی به انجام می رسد. دستگاه های پیشرفته پس از این که برنامه و طرح مد نظر به آن ها داده می شود دقیق ترین و ظریف ترین نقش ها را بر روی پارچه به صورت چاپ دیجیتال به نمایش می گذارد. به لطف این فناوری جدید و پیشرفته شما شاهد رنگ بندی میلیونی بر روی کار مورد نظر خود خواهید بود. تمام کار این دستگاه به صورت رایانه ای به انجام می رسد؛ یعنی کافی است طرح و رنگ مد نظر به دستگاه داده شود تا پارچه رنگ شده و خشک شده در اختیار شما قرار داده شود. رنگ های چشم نواز چشم هر بیننده ای را خیره نگه می دارد. چاپ روی پارچه و چاپ دیجیتال دارای قابلیت های بی شمار است که سهولت در کار را برای شما فراهم می سازد. قیمت چاپ پارچه و انواع چاپ پارچه از جمله مواردی است که هر مشتری نیاز دارد از آن آگاه باشد.

انواع چاپ پارچه

چاپ پارچه به صورت چاپ دیجیتال عموما به دو دسته سنتی و مدرن تقسیم می شود. در روش سنتی تمام فرایند رنگ رزی به صورت دستی صورت می گرفت. امروزه شاهد چاپ بر روی پارچه به صورت مدرن و تمام اتوماتیکی هستیم. چاپ قالبی روشی سنتی است که طرح بر روی چوب تراشیده و با رنگ به روی پارچه طرح منتقل می شد. چاپ روی پارچه به صورت چاپ دیجیتال از روش های مدرن چاپ روی پارچه به شمار می رود. دانستن قیمت چاپ پارچه و انواع چاپ پارچه سبب می شود شما به راحتی بهترین تصمیم را بگیرید.

چاپ پارچه سابلیمیشن

نام دیگر این چاپ ترانسفر است به این صورت که طرح مد نظر بر روی کاغذ چاپ می شود. سپس با حرارت از روی کاغذ به پارچه منتقل می شود. برای این امر نیاز به تخصص لازم به منظور انتخاب کاغذ و رنگ مدنظر مبذول شود. گرما و دما نیز به همراه جنس پارچه و پرس مد نظر در پیاده سازی طرح با کیفیت بسیار اثر گذار خواهد بود. چاپ روی پارچه و چاب دیجیتالی سبب می شود کار با کیفیت به دست شما برسد. چاپ روی پارچه به صورت چاپ دیجیتال به ثبات رنگ پس از شستشو بسیار کمک می کند. قیمت چاپ پارچه و انواع چاپ پارچه سبب می شود شما بهترین تصمیم را برای انجام چاپ بر روی پارچه داشته باشید.

سفارش چاپ پارچه

شما به راحتی می توانید یک طاقه پارچه با چاپ روی پارچه به صورت چاپ دیجیتال در فرایند چاپ پارچه رنگ آمیزی کنید. این امر کار شما را درایجاد طرح و رنگ متفاوت بسیار آسان تر از گذشته کرده است؛ یعنی شما به راحتی می توانید با استفاده از دستگاه های پیشرفته که کار چاپ به صورت پرسی را انجام می دهد طاقه های پارچه با طرح ها و رنگ های متفاوت داشته باشید. چاپ روی پارچه و چاپ به صورت دیجیتال از جمله هنرهای جدید در صنعت چاپ به شمار می رود. قیمت چاپ پارچه و انواع چاپ پارچه امروزه سبب شده است شما به راحتی قدرت مانور بر روی امور چاپی خود داشته باشید.

چاپ رول پارچه

چاپ روی پارچه به صورت چاپ دیجیتال با استفاده از دستگاه های تمام دیجیتال به انجام می رسد. یکی از مزایای این امر این است که تا عرض 150 سانتی متر به منظور چاپ پارچه برای شما فراهم است. طرح مد نظر بر روی کاغذ سابلیمیشن در ابتدا چاپ می شود سپس با دستگاهای جدید چاپ روی کاغذ به صورت رول انجام می شود. این رنگ بندی از ثبات بالای برخوردار است همچنین در حین شستشو آسیبی به طرح وارد نمی شود. شما به راحتی با این روش می توانید طرح مد نظر خود را به صورت متری یا رولی تهیه و چاپ کنید. چاپ روی پارچه و چاپ دیجیتال سبب می شود رنگ ها از ثبات خوبی برخوردار باشند. قیمت چاپ پارچه و انواع چاپ پارچه از نیازهای اولیه ای است که هر مشتری باید از آن آگاه باشد.

کلام آخر

بدون تردید با بهره گیری از آخرین فناوری های قیمت چاپ پارچه شما به راحتی می توانید تغییرات را حس کنید. تغییر در طرح پرده، دکوراسیون داخلی تنها بخشی از ایجاد تنوع در محیط به حساب می آید. این فناوری جدید راه را برای تغییراتی مطابق با تغییرات مدرن به روی بشریت باز کرده است. چاپ روی پارچه وچاپ دیجیتال از مزایای بی شماری برخورد ار است چاپ روی پارچه به صورت دیجیتالی از هنرهای مدرن در صنعت مد به شمار می آید. سفارش چاپ پارچه امری است که امروزه به راحتی برای عموم ممکن است. قیمت چاپ و انواع چاپ پارچه به راحتی در دسترس شما قرار گرفته است.

چاپ دیجیتال روی انواع پارچه

در چاپ دیجیتال روی پارچه که به سابلیمیشن ‏‎ (sublimation)‎معروف است می توان بر روی انواع ‏پارچه در ابعاد کوچک و بزرگ طرح ها و تصاویر مورد نظر را چاپ کرد.‏ بهره مندی از طرح و نقش و تصاویر جذاب بر روی پارچه ها همواره مد نظر تولید کنندگان و مصرف ‏کنندگان پارچه و صنایع مرتبط با آن، مثل پوشاک و عرصه تبلیغات، بوده است.‏‎ ‎در دستگاه های چاپ دیجیتال امکان چاپ انواع تصاویر، نقوش و طرح ها بر روی پارچه فراهم است. پارچه های مناسب برای ‏چاپ دیجیتال پارچه هایی هستند که دارای درصد پلی استر بالا (حداقل 70 درصد) و رنگ های روشن ‏باشند. ‏

انواع چاپ روی پارچه
انواع چاپ روی پارچه

چاپ روی پارچه


بدون تردید همه شما از دیر باز تا کنون با چاپ روی پارچه آشنایی داشته اید. نیاز بشر به تنوع طلبی یکی از دلایل عمده چاپ با طرح و رنگ های متفاوت در دنیای مدرن امروز به شمار می رود. در گذشته ما فقط حق انتخاب محدودی در نوع نقش و نگار پارچه های چاپ شده را داشتیم. در حالی که در زمان حال و در دنیای صنعتی و پیشرفته ماشین آلات چاپ این امکان برای ما بیشتر فراهم کرده است. امروزه با هر نوع سلیقه و نیازی مشتری می تواند نقش مورد نظر خود را بر روی انواع پارچه های موجود پیاده کند.


مزایای استفاده از چاپ روی پارچه


شاید شما دوست داشته باشید تصویر خود را بر روی تیشرت خود به چاپ برسانید. یا در مقیاس های بزرگتر فرآیند چاپ ایده های خود را بر روی پارچه های خاص پیاده کنید. تصور کنید شما برای راه اندازی یک نمایشگاه چاپ پارچه نیاز به طرح های متنوعی دارید. به راحتی با دستگاه های دیجیتال می توانید تمام نیاز های خود را مرتفع سازید. به عنوان مثال چاپ بر روی پرده، چاپ بر روی روسری، چاپ بر روی مانتو و سایر موارد دیگر خدماتی است که دنیای مدرن امروز به ما ارائه می دهد.


دستگاه های چاپ پارچه


دستگاه های چاپ روی پارچه هیچ گونه محدودیتی در طرح و رنگ ندارند. امروزه امکان چاپ بر روی انواع پارچه ها مقدور است، اما بهترین نوع پارچه ساتن شناخته شده است. قبل از اینکه فرایند چاپ به انجام برسد یک پارچه به صورت آزمایشی طرح زده می شود تا مدت زمان آماده سازی آن در دستگاه مشخص شود. دستگاه های چاپ روی پارچه تا اندازه 160 سانتی متر قابلیت طراحی و نقش زدن را دارند. یکی از چاپ های مدرن امروزه چاپ دیجیتال نام گرفته است. این عملیات در دستگاه های پیشرفته این امکان را فراهم آورده است که پارچه هایی با ابعاد 150 و 200 سانتی مترو پارچه های به صورت رولی و طاقه ای را به چاپ برساند.


قیمت چاپ روی پارچه


قیمت چاپ روی پارچه بسته به نوع طرح و مقدار رنگ مصرفی متفاوت است. از همین رو چاپ دیجیتال در انواع متنوعی در بازار عرضه می شود. این دستگاه های پیشرفته هیچ گونه محدودیتی در طیف رنگی و طرح مد نظر برای کاربر ایجاد نمی کند. چاپ بر روی پارچه انواع مختلفی دارد که به اختصار در ادامه به آن ها اشاره می شود.


چاپ روی پارچه ساتن


این نوع چاپ عموما برای تبلیغات پارچه ای، پوشاک از قبیل روسری و مانتو و چاپ بر روی پرچم مورد استفاده قرار می گیرد. از مزایای این نوع چاپ می توان به موارد فوق اشاره کرد. پارچه هایی که با این روش چاپ می شوند قابلیت شستشو دارند . کاربردهای گوناگونی در زمینه دکوراسیون، تبلیغات و صنایع پوشاک دارد. در نهایت پارچه های با جنس پالستیک (پلی استر) چاپ پذیری بهتری دارند.


چاپ روی پارچه مخمل


یکی دیگر از متریالی که برای چاپ استفاده می کنند مخمل است. این ایده جدید برای دکوراسیون داخلی، کوسن، رومبلی و تبلیغات پارچه ای بسیار پرطرفدار شده است. این مدل چاپ قابلیت شستشو را دارد و در صنایع دستی این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته است.


چاپ پرچم تشریفات


این نوع از چاپ همانطور که از نام آن مشخص است به منظور چاپ دیجیتال پرچم مورد استفاده قرار می گیرد. این گونه چاپ عموما برای همایش و دفاتر مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد. جنس پارچه قابل چاپ عموما از دو لایه ساتن به هم دوخته شده است. ریشه های پرچم را می توان مطابق با لوگوی شرکت رنگ آمیزی و استفاده کرد.


چاپ روی پارچه به صورت طاقه ای


این گونه چاپ عموما در حیطه تولید پارچه مورد استفاده قرار می گیرد. امکان ایجاد طرح های متفاوت بر روی رول ها موجود است. تولیدکنندگان پوشاک می توانند طرح ها و الگوهای مد نظر خود را به متخصصان این حرفه بسپارند و ایده مد نظر خود را در کار مشاهده کنند.


چاپ روی پارچه رول


چاپ روی پارچه به صورت چاپ دیجیتال با استفاده از دستگاه های تمام دیجیتال به انجام می رسد. یکی از مزایای این امر این است که تا عرض 150 سانتی متر به منظور چاپ پارچه برای شما فراهم است. طرح مد نظر بر روی کاغذ سابلیمیشن در ابتدا چاپ می شود سپس با دستگاه های جدید چاپ روی کاغذ به صورت رول انجام می شود. این رنگ بندی از ثبات عالی برخوردار است همچنین در حین شستشو آسیبی به طرح وارد نمی شود. شما به راحتی با این روش می توانید طرح مد نظر خود را به صورت متری یا رولی تهیه و چاپ کنید. چاپ روی پارچه و چاپ دیجیتال سبب می شود رنگ ها از ثبات خوبی برخوردار باشند.


چاپ دیجیتال پارچه


در چاپ دیجیتال همان طور که از نامش مشخص است تمام فرایند رنگ رزی از صفر تا صد به صورت اتوماتیکی به انجام می رسد. دستگاه های پیشرفته پس از این که برنامه و طرح مد نظر به آن ها داده می شود دقیق ترین و ظریف ترین نقش ها را بر روی پارچه به نمایش می گذارد. به لطف این فناوری جدید و پیشرفته شما شاهد رنگ بندی میلیونی بر روی کار مورد نظر خود خواهید بود. تمام کار این دستگاه به صورت رایانه ای به انجام می رسد؛ یعنی کافی است طرح و رنگ مد نظر به دستگاه داده شود تا پارچه رنگ شده و خشک شده در اختیار شما قرار داده شود. رنگ های چشم نواز چشم هر بیننده ای را خیره نگه می دارد.


چاپ سابلیمیشن


این نوع از چاپ که این روزها بسیار مرسوم شده است یکی از چاپ های دیجیتال به شمار می رود. در این روش با فرایند تصعید (تبدیل مستقیم از حالت جامد به گاز) عمل چاپ با ماندگاری بالا روی کلیه الیاف پلی استر، پلی استر ویسکوز و غیره انجام می شود. نام دیگر این چاپ ترانسفر است به این صورت که طرح مد نظر بر روی کاغذ چاپ می شود. سپس با حرارت از روی کاغذ به چاپ پارچه منتقل می شود. برای این امر نیاز از تخصص لازم به منظور انتخاب کاغذ و رنگ مدنظر مبذول شود. گرما و دما نیز به همراه جنس پارچه و پرس مد نظر در پیاده سازی طرح با کیفیت بسیار اثر گذار خواهد بود. چاپ روی پارچه و چاب دیجیتالی سبب می شود کار با کیفیت به دست شما برسد.


جوهرهای چاپ مستقیم


1 .پیگمنت
2 .دیسپرس
3 .ری اکتیو
4 .اسید
5 .سابلیمیشن


موارد کاربرد چاپ روی پارچه


1 .چاپ دیجیتال انواع مانتو
2 .چاپ دیجیتال لباس های ورزش
3 .چاپ دیجیتال پارچه های فضای داخلی
4 .چاپ دیجیتال پارچه های تبلیغاتی
5 .چاپ پارچه ژرسه
6 .چاپ پارچه انواع تیشرت پلی استر و پلی استر ویسکوز
7 .چاپ دیجیتال پارچه فیالمنت
8 .چاپ دیجیتال پارچه روسری
9 .چاپ دیجیتال کوسن
10.چاپ دیجیتال انواع پرده ( ساتن و کتون مخمل و شاتل)
11.چاپ دیجیتال انواع رومیزی
12.چاپ دیجیتال انواع لباس مجلسی
13.چاپ دیجیتال انواع روتختی
14.چاپ دیجیتال کیف وکفش
15.چاپ دیجیتال پارچه لباس های نوزادی